مقالات

چرا محاسبات ما در سئو غلط از آب در می آید؟

محاسبات سئو

به این دلیل که شما به جای گوگل تصمیم گرفته اید!

فکر می کنید گوگل قوانین وضع کرده است و قصد دارد هر کس که از آن سرپیچی کرد را از نتایج حذف کند؟

اگر یک سایت واقعا لایق و مفید کاری بر خلاف قوانین گوگل کند آیا باید از نتایج حذف شود یا به عقب رانده شود؟

آیا شما جای گوگل باشید این تصمیم را می گیرید؟

آیا می دانید اگر گوگل این کار را با آن سایت لایق کند به صرف اینکه قوانین او زیر پاگذاشته شده است، یکی از نتایج مفید و خوب را از نتایج خود عقب رانده است ؟ در این حال بدون شک می دانید که گوگل از سیاست و هدف خود که نمایش نتیجه خوب و درست به کاربر است، دور شده است؟

آیا برای این نامعادله پاسخی دارید؟ عقب راندن یک نتیجه خوب یا حذف آن به خاطر عدم رعایت قوانین گوگل، بهتر است یا نمایش نتیجه خوب و مفید به کاربر؟بدون شک پاسخ نمایش نتیجه خوب به کاربر است.گوگل قوانین وضع کرده است تا دنیای وب را به سمت محتوای بهتر سوق دهد، نه اینکه مثل ما وب مستران ایرانی، قوانین وضع کند به خاطر اینکه احساس ریاست و سلطنت کند!

بنابراین، باز هم به همان حرف همیشگی رسیدیم.هیچ چیز در سئو مطلق نیست.چون از احتمالات دور بودید، محاسبات شما غلط از آب در می آمده است. (مقاله پرستش گوگل را مطالعه کنید)

یکی دیگر از دلایلی که محاسبات سئوی شما غلط از آب در می آید، این است که به دنبال یک سری اصول و قانون هستید تا از انها پیروی کنید.یا اینکه در سئوی یک سایت موفق بودید و حالا فکر می کنید، برای سئوی سایت های دیگر آماده هستید! شاید هم چند سایت را با موفقیت به انجام رساندید و فکر می کنید همه سایت ها مثل این ۱۰ سایت هست.در این حالت، شما تغییرات الگوریتم و رقابت و نوع سایت ها را فراموش کرده اید. سئو، بر خلاف دانش های دیگر، یک دانش کاملا تحقیقاتی است که مرتب تغییر می کند و در سطح رقابتی، به شدت دشوار است.ممکن است خاصیت تضریبی الگوریتم گوگل و موتور های جستجو را فراموش کرده باشید یا برای برای همه سایت ها یک نسخه پیچیده اید!