طراحی و پیاده سازی سایت

شهرک شهریار تبریز

طراحی وبسایت شهرک شهریار تبریز به سفارش جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴ طراحی و پیاده سازی شد

شهرک جدید شهریار یکی از شهرهای جدید مصوبه سال ۹۳ هیئت وزیران و یکی از چهار شهر جدیدی است که در اطراف تبریز در حال احداث است ،عملیات اجرایی این شهر در سال ۹۳ آغاز شد و مجری احداث آن شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی است. شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی در سال ۷۱ فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی آغاز کرد .

مشتریمعاونت امور مجلس ریاست جمهوری
طراحشرکت آرتا پرداز
زبان برنامه نویسیPHP 5 , JAVASCRIPT , CSS3, HTML 5
تکنولوژیPHP 5 , AJAX , jQuery
پایگاه دادهMySQL
وبسایتhttp://www.omoremajles.ir