طراحی و پیاده سازی سایت

صنایع تولیدی درب سینا

طراحی وبسایت صنایع تولیدی درب سینا به سفارش این شرکت  در سال ۱۳۹۴ طراحی و پیاده سازی شد

درب سینا جهت حضور پر قدرت در بازارهای داخلی و خارجی و با قبول اینکه کیفیت رمز ماندگاری است از سیستم‌های مدیریت تضمین کیفیت و استانداردهای ملی و بین المللی بهره برده ایم تا حضورمان سبز باشد و آینده مان روشن. در باور تمامی پرسنل شرکت ،یک نکته بیش از هر چیز دیگر نمود دارد: جلب رضایت مشتری آرمان ماست.

مشتریصنایع تولیدی درب سینا
طراحشرکت آرتا پرداز
زبان برنامه نویسیPHP 5 , JAVASCRIPT , CSS3, HTML 5
تکنولوژیPHP 5 , AJAX , jQuery
پایگاه دادهMySQL
وبسایتhttp://sinadoor.com/