طراحی و پیاده سازی سایت
صنایع تولیدی درب سینا

طراحی وبسایت صنایع تولیدی درب سینا به سفارش این شرکت  در سال ۱۳۹۴ طراحی و پیاده سازی شد

درب سینا جهت حضور پر قدرت در بازارهای داخلی و خارجی و با قبول اینکه کیفیت رمز ماندگاری است از سیستم‌های مدیریت تضمین کیفیت و استانداردهای ملی و بین المللی بهره برده ایم تا حضورمان سبز باشد و آینده مان روشن. در باور تمامی پرسنل شرکت ،یک نکته بیش از هر چیز دیگر نمود دارد: جلب رضایت مشتری آرمان ماست.

مشتری صنایع تولیدی درب سینا
طراح شرکت آرتا پرداز
زبان برنامه نویسی PHP 5 , JAVASCRIPT , CSS3, HTML 5
تکنولوژی PHP 5 , AJAX , jQuery
پایگاه داده MySQL
وبسایت http://sinadoor.com/

پروژه های مرتبط