تعرفه خدمات

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[nz_pricing_table columns=”4″][nz_column title=”طرح پایه” price=”29″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#323434″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column title=”طرح برنزی” price=”39″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#323434″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column high=”true” title=”طرح نقره ای” price=”59″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#ffb700″ hlabel=””]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column title=”طرح طلایی” price=”79″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#323434″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][/nz_pricing_table]
[nz_pricing_table animate=”scale”][nz_column title=”طرح برنزی” price=”39″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#1695a3″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column high=”true” title=”طرح نقره ای” price=”59″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#eb7f00″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column title=”طرح طلایی” price=”79″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#588f27″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][/nz_pricing_table]
[nz_pricing_table columns=”4″][nz_column title=”طرح پایه” price=”29″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#ffb700″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column title=”طرح برنزی” price=”39″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#e05d47″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column title=”طرح نقره ای” price=”59″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#d05541″]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][nz_column title=”طرح طلایی” price=”79″ currency=”ریال” tariff=”ماهیانه” link=”http://www.ninzio.com/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#c14f3d”]5 وب سایت
۲GB فضای دیسک
ساب دامنه نامحدود
پایگاه داد نامحدود
وب میل نامحدود[/nz_column][/nz_pricing_table]

جدول ساده

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ستون اول ستون دوم ستون سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
ستون اول ستون دوم ستون سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم
آیتم اول آیتم دوم آیتم سوم