طراحی و پیاده سازی پورتال
معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری

این وب سایت به سفارش این نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۱ طراحی و پیاده سازی شد.

مشتری معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
طراح شرکت آرتا پرداز
زبان برنامه نویسی PHP 5 , JAVASCRIPT , CSS3, HTML 5
تکنولوژی PHP 5 , AJAX , jQuery
پایگاه داده MySQL
وبسایت http://www.omoremajles.ir

پروژه های مرتبط